1.Rozpoczynamy miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele codziennie przed Mszą Świętą.

2.W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne miesiąca października. Spowiedź Święta przed odpustem w sobotę od godz. 19:00.
Chorych z posługą kapłańską pragnę odwiedzić w piątek po Mszy Świętej o godz. 9:00.

3.W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października, wspominamy św. Franciszka z Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła. Przed Mszą Świętą o godz. 9:00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

4.W przyszła niedzielę przypada odpust parafialny ku czci Matki Bożej Różańcowej. Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Grunta o godz. 12:00.

5.Do tej uroczystości pragniemy przygotować się poprzez rekolekcje. W czwartek o godz. 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18:00. W piątek o 15:00 Droga Krzyżowa na zewnątrz.

6.W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za ofiarę.

7.W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela miesiąca. Jak zawsze w tym dniu spotykamy się na Nieszporach o godz. 16:00.

8.Sprzątanie kościoła – prosimy rodziny: Ryszarda i Witolda Łąckich, Ryngwelskich i Łąckich z Gliśna Wielkiego oraz rodziny Baumgard i Świątek Brzezińskich z Wojska.

1.Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad.

2.O godz. 16:30 odmawiać będziemy Różaniec w intencji pokoju na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie.

3.W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

4.Zbiórka dla rodziców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Świętej w środę po Mszy Świętej.

5.W sobotę przypada 13 dzień miesiąca. Jak zawsze w tym dniu spotykamy się na nabożeństwie fatimskim o godz. 19:00. Na to nabożeństwo przynosimy świece.

6.W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

7.W przyszła niedzielę dziękować będziemy za tegoroczne plony. Msza Święta dożynkowa w Borzyszkowach o godz. 14:00.

8.W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Bóg zapłać za ofiarę.

9.Sprzątanie kościoła – prosimy rodziny: Zenona Hapki i Stanisława Spiczak Brzezińskiego z Gliśna Wielkiego.

1.Dziś przypada 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji. Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmujemy się na co dzień. Spróbujmy o tym pamiętać szczególnie każdego dnia rano, by choć przez krótką, lecz intensywną modlitwę polecić Bogu siebie i tych, z którymi będziemy się spotykać, jak też naszych domowników i bliskich naszemu sercu.

2.Dzisiejsza taca przeznaczona jest na budowę nowych kościołów. Zaś przed kościołem do puszek zbierać będziemy ofiarę na rzecz pomocy cierpiącym chrześcijanom w Iraku. Bóg zapłać za wsparcie tych inicjatyw.

3.Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego poświęcenie tornistrów, zeszytów i przyborów szkolnych w piątek na Mszy Świętej o godz. 17:00.

4.Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest już coraz mniej żyjących świadków tej ogromnej tragedii ludzkości. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkich wychowując młode pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.

5.Od poniedziałku 1 września przez tydzień o godz. 16:30 odmawiać będziemy Różaniec w intencji pokoju na świecie.

6.W nadchodzącym tygodniu przypada również pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź Święta w Łąkim w czwartek od godz. 18:30, w Borzyszkowach zaś w piątek od godz. 16:00.

7.W sobotę przed Mszą Święta o godz. 9:00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8.Sprzątanie kościoła – prosimy rodziny: Teresy Brzezińskiej i Edmunda Wichra z Gliśna Wielkiego.

1.Przeżywamy dziś 21. niedzielę w ciągu roku. W liturgii słowa usłyszeliśmy kierowane do nas osobiście pytanie Pana Jezusa Chrystusa: „A wy za kogo mnie uważacie”? Niech nasze codzienne życie, zgodne z wymaganiami Ewangelii będzie nieustannym dawaniem odpowiedzi wyrażanej w czynach i postępowaniu.

2.Dzisiaj o godz. 15:00 Msza Święta dla chorych i Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji prześladowanych naszych braci i sióstr.

3.W nadchodzący wtorek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – imieniny naszej Królowej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze św. w naszym kościele będą o godz.9:00 i 18:00 w Łąkim o 16:00. W tym dniu w parafiach odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

4.A w piątek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do czego może prowadzić wierność prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił od wzywania do przemiany życia, nawet jeśli w ostateczności właśnie przez to stracił swoje życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas okazją do refleksji nad tym, na ile my jesteśmy gotowi unikać wygodnego kompromisu, gdy chodzi o prawdę i życiową wierność chrześcijańskiej hierarchii wartości. Niech rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas okazją do czynienia dobra, a tym samym do dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa.

5.W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na budowę nowych kościołów. Zaś przed kościołem do puszek zbierać będziemy ofiarę na rzecz pomocy cierpiącym chrześcijanom w Iraku. Bóg zapłać za wsparcie tych inicjatyw.

6.Zachęcam do czytania prasy katolickiej – jest nowy numer „Pielgrzyma”, „W Rodzinie” (wyłożony na stoliku). Czytasz więcej wiesz i jesteś mądrzejszy.

7.Sprzątanie kościoła – prosimy rodziny: Stefana Rudnika i Henryka Szulc z Gliśna Wielkiego.

1.Bóg pragnie okazywać nam miłosierdzie – to przesłanie usłyszeliśmy w liturgii dzisiejszej – 20. niedzieli w ciągu roku. Zechciejmy je przyjąć z otwartymi sercami, abyśmy mogli się nim dzielić z tymi, do których Pan nas posyła.

2.Przypominamy, że zgodnie z prośbą naszych biskupów sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zachęcamy do wytrwania w abstynencji, ofiarowując ją za tych, którzy sami nie potrafią jej zachować i są uzależnieni od alkoholu. Pamiętajmy, że mogą to być nie tylko osoby, które spotykamy na ulicy, lecz również nasi domownicy, ojcowie rodzin, którzy podejmują codzienną pracę, ale zarazem nie mogą się obejść bez jednego czy dwóch piw dziennie lub też innej dawki alkoholu, jak np. jeden kieliszek koniaku. Nie przymykajmy oczu na takie sytuacje, lecz próbujmy reagować, a gdy trzeba, szukać specjalistycznej pomocy.

3.W piątek, 22 sierpnia, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

4.A w sobotę, 23 sierpnia, będziemy obchodzili Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. W naszym narodzie możemy się doliczyć całych zastępów rodaków prześladowanych przez systemy polityczne minionych dziesięcioleci. Wielu z nich złożyło najwyższą ofiarę swojego życia. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tak zwanej poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać! Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

5.Sprzątanie kościoła – prosimy rodziny: Jana Ciemińskiego i Lucyny Jeżke z Gliśna Wielkiego.